Strona główna      

 

 

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, Pl. Rybaka 1, 72-600 Świnoujście realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.  Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby MRMŚ, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą lub tabletu) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram znajdujący się po prawej stronie - PUNKT OBSŁUGI

 

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższych lokalizacjach:

- Pl. Rybaka 1, parter, kasa biletowa

- Pl. Rybaka 1, I piętro, sekretariat

 

dlonie biale tlo m

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Rybołówstwa Morskiego jest budynkiem zabytkowym z salami wystawowymi znajdującymi się na trzech kondygnacjach  (brak możliwości dostosowania infrastruktury budynku dla osób z dużym stopniem niepełnosprawności ruchowej).

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Otwarte dla zwiedzających jest główne wejście od ul. Armii Krajowej. Drugie wejście z lewej strony budynku jest dla pracowników i jest wejściem technicznym   i wyjściem ewakuacyjnym. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do obu wejść brak jest poręczy.


Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się kasa do obsługi interesantów. W budynku nie ma windy oraz wjazdu dostosowanego dla wózków inwalidzkich. Pomiędzy salami nie ma progów.

 
Toaleta znajduje się na pierwszym piętrze budynku i nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.