Wystawa zawiera zbiór różnych instrumentów i pomocy nawigacyjnych (mapy, kompasy itp) wykorzystywanych przy kierowaniu statkami na morzu.