etnografiaRybołówstwo jest jednym z najstarszych zajęć człowieka. Na wyspie Wolin i w okolicy odgrywało poważną rolę gospodarczą a ludność zajmująca się połowem stanowiła znaczny procent mieszkańców tutejszych terenów.Urozmaicone obszary wodne: rzeki, jeziora, zalew, morze i wielowiekowe tradycje rybackie wykształciły dużą różnorodność narzędzi oraz zróżnicowane techniki połowów, których reliktowe formy prezentujemy na wystawie.