przyroda
Prezentowana ekspozycja przyrodnicza składa się z trzech części obrazujących różnorodność gatunków zwierząt morskich zamieszkujących słone bądź słonawe wody trzech stref klimatycznych. Na wystawie zobaczyć można rzadkie okazy reprezentujące ważniejsze grupy zwierząt. I tak część pierwsza ukazuje przedstawicieli fauny słonawo-wodnej klimatu umiarkowanego, tzn. zwierzęta żyjące w wodach Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego i zatoki Pomorskiej. Druga część to przedstawiciele fauny na Antarktyce, trzecia natomiast to okazy fauny mórz tropikalnych.
Uzupełnieniem wystawy przyrodniczej są akwaria, w których obejrzeć można imponujących rozmiarów piranię, żółwie słodkowodne czy kraby tęczowe.