Nr sprawy: MRMŚ/21/1/2020
Zamawiający: Muzeum Rybołówstwa Morskiego
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość szacunkowa: poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 8.05.2020 godz. 8:00
Miejsce składania ofert:

Muzeum Rybołówstwa Morskiego, Pl. Rybaka, 1
72-600 Świnoujście

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP