Nr sprawy: MRMŚ/ZP/21/2/2020
Zamawiający: Muzeum Rybołówstwa Morskiego
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: Poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 16.09.2020 godz. 12:00
Miejsce składania ofert: 
Muzeum Rybołówstwa Morskiego 
Pl. Rybaka I 

72-600 Świnoujście

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z w/w zadania znajduje się  na stronie BIP