Dotyczy:

 

Nr sprawy: MRMŚ/ZP/21/2/2020
Zamawiający: Muzeum Rybołówstwa Morskiego
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: Poniżej progów unijnych
Termin składania ofert: 16.09.2020 godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Muzeum Rybołówstwa Morskiego
Pl. Rybaka I 

72-600 Świnoujście

 

Szczegóły ogłoszenia zamówienia w pliku lub na stronie BIP w załączniku